Lekcijas un prakses laimīgai dzīvei

  •  pieeja 365 dienas
  • ​attiecību uzlabojumi
  • ​ambiciozāks vīrietis
  • ​viegli uztverama valoda
  • ​garantēti rezultāti
  • ​ikdienas risinājumi
  • ​jauns dzīves redzējums
  • ​ģimenes panākumi
Autoritāte ir vīrieša panākumu atslēga jebkurā jomā. Vīrietis savu autoritāti ceļ no bērnības. Jebkurā saskarsmē ar citiem vīriešiem, ģimenē, skolā - katrā jomā.

Sieviete var vīrieti gan celt, gan padarīt par zaudētāju - jeb iznīcināt viņa autoritāti. Nav vidusceļa - ir tikai viens vai otrs!

Apgūsti šīs prasmes izcilā lekcijā attiecību saskarsmes speciālistes Mūzas Annas vadībā.

Šajā lekcijā Tu uzzināsi:
Kā izpaužas vīrieša autoritāte?
Kā neiznīcināt sava vīrieša autoritāti un ambīcijas?
Kā atšķias autoratīvi vīrieši no neautoritatīviem?
Kā celt sava autoritāti jebkurā sabiedrībā?
Kā atraisīt sava vīrieša varēšanu jebkurā jomā?
Kāda ir sievietes loma vīrieša autoritātes ceļšanā?
Kā kļūt par sava mīļotā vīrieša iedvesmotāju?
Kāpēc autoritāte vīrietim ir svarīga?
Ko darīt sievietei, ja vīrietis izvairās viņu ņemt līdzi sabiedrībā?

Zināšanās dalās Mūza Anna - Dzīves Mākslas Akadēmijas pasniedzēja, sievišķās pašapziņas atveseļošanas un celšanas eksperte, attiecību saskarsmes un sadzīves kultūras meistare, mentore, efektīvam darbam ar zemapziņu.
25.00 EUR
Powered By ClickFunnels.com