Kronēšanas nometne 2018

Savu sapņu atklājējas, sirds telpas paplašinātājas, savas seksualitātes un sievišķības vairotājas – tādas ir 2. izlaiduma studentes, kas oktobrī uzsāka mācības Dzīves Mākslas Akadēmijas Pamatstudiju kursā līdz līganā maija sestdienā, ceriņu smaržas reibinātas un Ventas spirdzinātas, “Skrundas muižā” tika kronētas par karalienēm!

Paldies Avotiem: Dimantrai Antrai, Mūzai Annai un Redžinai Laurai par spēka, gudrības un laimes bagātināšanu! Lai top jaunas karalienes, uz tikšanos nākamajā mācību gadā!

Recent Posts

See All